تماس با من

ایمیل شما تنها راه ارتباط من و شما خواهد بود، لطفا ایمیل خودرا صحیح وارد کنید!

Email: Jalilzade.ali@gmail.com

Telegram: @thealijzzz

Instagram: @aayjayzee